!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Planen 4 blir äldreboende

Kontoren mot Solnavägen blir äldreboende

 

Planen 4  - tidigare kontor för Svea Ekonomi – ska byggas om till ett vård- och omsorgsboende med ca 70 lägenheter. Fabege som äger fastigheten renoverar tillsammans med Brinova Omsorg AB som är ett privat vårdföretag. Boendet blir inriktat på vårdkrävande äldre och ha personal dygnet runt. Butik och restaurang i bottenvåningen berörs inte.

Utvändigt kommer den nuvarande fastigheten inte att förändras annat än att det blir inglasade balkonger mot Solnavägen. Ägaren önskar även ge Planen 4 en öppnare karaktär mot vår gård. 

Planförslaget finns utställt i Solna stadshus, Stadshusgången 2 och på stadsbiblioteket i Solna centrum, fram till 25 februari 2014. Solna stad kommer därefter att hålla ett samrådsmöte, där vi kan närvara. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Information om förslaget, planhandlingar och utredningar finns även på Solna stads hemsida: www.solna.se

Styrelsen informerar även kontenuerligt via medlemmarnas nyhetsbrev.

 

Utskriftvänlig version